Ochrona środowiska


Sporządził: Marek DziedzicData sporządzenia: 2008-12-31pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna: Marek DziedzicData upublicznienia: 2008-12-31
Oferta wygasa dnia:2011-11-06
Informacja o przystąpieniu do aktualizacji i sporządzeniu Zewnętrznych Planów Operacyjno - Ratowniczych      
 

INFORMACJA

o przystąpieniu do aktualizacji i sporządzeniu Zewnętrznych Planów Operacyjno – Ratowniczych dla grup zakładów i zakładów dużego ryzyka zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

 

Realizując zadania nałożone ustawami:

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

informuję, iż w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przystąpiono do aktualizacji Zewnętrznych Planów Operacyjno – Ratowniczych dla niżej wymienionych grup zakładów i zakładów dużego ryzyka zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego:

 

- Grupa zakładów: Progas Eurogaz Sp. z o.o. ul. Pańska 85; 00-834 Warszawa -Terminal Zaborze Wólka Dobryńska 159; 21-512 Zalesie i Bialchem-Trans Sp. o.o. Wólka Dobryńska 159 21-512 Zalesie,

- Grupa zakładów: GASPOL S.A. ul. Jana Pawła II 80; 00-175 Warszawa - Terminal Małaszewicze ul. Kodeńska 4; 21-540 Małaszewicze i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7;
21-500 Biała Podlaska Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Propan-Butan „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach

- Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13; 24-110 Puławy,

- NAFTOBAZY Sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa - Baza Paliw Nr 22 21-540 Małaszewicze

- NAFTOBAZY Sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa - Baza Paliw Nr 13; 22-363 Zawadówka

- TRANSGAZ S.A. Terminal Gazów Skroplonych Wólka 21-512 Zalesie

- TEZET Sp. z o.o. ul. Puławska 38; 20-822 Lublin Terminal TEZET Brzeźno k/Chełma

- GASPOL S.A. ul. Jana Pawła II 80; 00-175 Warszawa - Rozlewnia Lubartów ul. Gazowa 1; 21-100 Lubartów

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AGROSTOP” Sp. z o.o. Terminal Przeładunku Gazów Skroplonych AGROSTOP ul. Słoneczna 150; 21-540 Małaszewicze

- STATOIL GAZ Sp. z o.o. ul. Puławska 86; 02-603 Warszawa - Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Zamość-Bortatycze.

 

Informacje na temat aktualizacji przedmiotowych planów są dostępne w siedzibie KW PSP w Lublinie ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym i Wydziale Operacyjnym.

Projekty planów zostaną udostępnione instytucjom i społeczeństwu z chwilą zakończenia prac aktualizacyjnych planowanych na dzień 31.12.2009 r.

 

Wnioski i uwagi dotyczące sporządzania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego należy kierować do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na adres Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, pocztą elektroniczną na adres email kwpsp@straz.lublin.pl oraz faksem na numer (0 - 81) 5329700, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia. Wersja: 3 Wprowadził do systemu: Ryszard  Starko dnia 2009-11-06 11:52
Zatwierdził do publikacji: Ryszard Starko dnia 2009-11-06 11:52

 Biuletyn odwiedziło 304214 osób.
Redaktor biuletynu: Tomasz Stachyra
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego